Výsledky průzkumu: Orgasmus při sexu

Orgasmus má prokázané pozitivní účinky na psychiku i tělo, především vyvolává celkovou relaxaci. Ne každý ho však při sexu dosahuje snadno, proto nás zajímalo, jak vlastně Češi svůj orgasmus vnímají.

Anonymní online dotazování jsme provedli v říjnu 2021 a zúčastnilo se jej 3 409 lidí (2 504 žen, 905 mužů). Věk všech účastníků byl 18-60+ let. Mezi ženami i muži nejčastěji odpovídala věková skupina 18-29 let.

Zjištění a data z průzkumu jsou k dispozici k volné publikaci pod podmínkou uvedení zdroje. Jako zdroj uvádějte odkaz na tento článek. (Zdroj: https://www.yoo.cz/pruzkumy/pruzkum-orgasmus-pri-sexu/)

Z výsledků průzkumu vznikla infografika týkající se tématu Spokojenost s orgasmem.

Infografika - Spokojenost s orgasmem při sexu

Souhrn nejzajímavějších zjištění dle otázek

Zažili jste již někdy orgasmus?

 • Většina žen (93,6 %) i mužů (98,7 %) už někdy zažila orgasmus.
 • Pouze 4 % žen a 0,7 % mužů neví, jestli už někdy zažili orgasmus.

Jak často máte sex?

 • Největší část žen (47,2 %) i mužů (45,1 %) má sex několikrát za týden.
 • Následuje sex jednou za týden, který má 26,6 % žen a 26,2 % mužů.
 • Na třetím místě je sex jednou za měsíc, který má 11,9 % žen a 10,9 % mužů.
 • Ženy i muži jsou na tom v podstatě stejně, co se týče četnosti sexu.

Jak často dosahujete orgasmu při sexu?

 • Pokaždé dosahuje orgasmu při sexu pětkrát více mužů (63 %) než žen (13 %).
 • Největší část mužů dosahuje orgasmu při sexu pokaždé (63 %), zatímco největší část žen většinou (46,6 %).
 • Že nikdy nedosahují orgasmu při sexu uvádí jedenáctkrát více žen (11 %) než mužů (1 %).

Jste spokojeni s tím, jak často dosahujete orgasmu při sexu?

 • Naprostou spokojenost s tím, jak často dosahují orgasmu při sexu, uvádí dvakrát více mužů (80 %) než žen (40 %).
 • Dosahovat častěji orgasmu při sexu by chtělo dvakrát více žen (33,5 %) než mužů (14,8 %).
 • Šestkrát více žen (27,1 %) než mužů (4,3 %) není vůbec spokojených s tím, jak často dosahují orgasmu při sexu).
 • Dle věku mužů – Nejvíce zcela spokojených mužů s tím, jak často dosahují orgasmu při sexu, je ve skupinách 18-29 a 40-49 let (82 %). Nejvíce nespokojených je ve skupině 30-39 let (6,5 %).
 • Dle věku žen – Nejvíce zcela spokojených žen s tím, jak často dosahují orgasmu při sexu, je ve skupinách 40-49 a 50-59 let (69 %). Nejvíce nespokojených je ve skupině 18-29 let (29 %).
 • Dle vztahové situace – Nejvíce zcela spokojených mužů s tím, jak často dosahují orgasmu, je mezi těmi, kteří mají více nezávazných známostí (88 %). Naopak, nejvíce spokojených žen s dosahováním orgasmu, je ve vážném vztahu (44 %).
 • Dle četnosti sexu – Největší podíl mužů (93 %) i žen (56 %) zcela spokojených s tím, jak často dosahují orgasmu při sexu, je mezi těmi, kdo mají sex jednou denně.
 • Dle používání erotických pomůcek – Mezi ženami, které někdy při sexu používají erotické pomůcky, je vyšší podíl naprosto spokojených s dosahováním orgasmu (47 %) než mezi těmi, které erotické pomůcky nikdy nepoužívají (36 %). U spokojených mužů je tento rozdíl nevýznamný (85 % používá, 79 % nepoužívá).

Dosahujete intenzivnějšího orgasmu při sexu, nebo při masturbaci?

 • Většina žen (39,4 %) i mužů (65,1 %) dosahuje intenzivnějšího orgasmu při sexu, než při masturbaci.
 • Čtyřikrát větší část žen (32,8 %) než mužů (8,1 %) uvádí, že dosahují při masturbaci intenzivnějšího orgasmu, než při sexu.

Označili byste za dobrý i ten sex, při kterém nedosáhnete orgasmu?

 • I ten sex, který nekončí orgasmem, by většina žen (91,5 %) i mužů (78,7 %) označila jako dobrý.
 • Lidí, kteří by sex bez orgasmu neoznačili jako dobrý, je téměř třikrát víc mezi muži (17,8 %) než mezi ženami (6,7 %).

Jak často byste si přál/a dosahovat orgasmu při sexu?

 • Nejvíce žen (56,7 %) i mužů (44,1 %) si přeje dosahovat orgasmu při sexu alespoň jednou týdně.
 • Dosahovat orgasmu při sexu alespoň jednou denně si přeje dvakrát více mužů (35,4 %) než žen (18,5 %).
 • Dosahovat orgasmu při sexu několikrát denně si přeje téměř třikrát víc mužů (12,4 %) než žen (4,5 %).

Používáte někdy erotické pomůcky?

 • Erotické pomůcky při masturbaci používá mnohem více žen (21,6 %) než mužů (6,1 %).
 • Erotické pomůcky při sexu používá třikrát více mužů (32,2 %) než žen (11,1 %).

Co vám přináší používání erotických pomůcek?

 • Polovina (48,6 %) lidí (žen i mužů) používajících erotické hračky říká, že jim ozvláštní prožitek z orgasmu.
 • Více než třetině žen (35 %) zvýší pravděpodobnost dosažení orgasmu a čtvrtině (25 %) ho zesílí.

Zvyšuje u vás předehra pravděpodobnost, že dosáhnete orgasmu?

 • Pro většinu žen (62,7 %) i mužů (66,7 %) je pravděpodobnější, že dosáhnou orgasmu, pokud mají možnost předehry.
 • Pětina žen (19,2 %) předehru k dosažení orgasmu potřebuje. Pro velmi podobný počet (18 %) však předehra nijak nezvyšuje pravděpodobnost dosažení orgasmu.

Co vám při sexu pomáhá dosáhnout orgasmu?

 • Třem čtvrtinám žen (76,9 %) pomáhá k dosažení orgasmu manuální stimulace klitorisu protějškem.
 • Dvěma třetinám žen (58 %) pomáhá k dosažení orgasmu orální stimulace klitorisu protějškem.
 • Že jim pomáhá k dosažení orgasmu stimulace anální oblasti uvedlo více mužů (23,8 %) než žen (17,2 %).
 • Erotická hračka pomáhá k dosažení orgasmu více ženám při použití na stimulaci klitorisu (40,3 %) než na vaginální penetraci (15 %).
 • Submisivní role pomáhá k dosažení orgasmu více ženám (35 %) než mužům (23,3 %).
 • Dominantní roli jako prostředek pomáhající k dosažení orgasmu uvádí pětkrát více mužů (42,5 %) než žen (8,7 %).

Jak často máte při sexu možnost provádět aktivity, které vám usnadní dosažení orgasmu?

 • Provádět při každém sexu aktivity usnadňující dosažení orgasmu má možnost většina žen (53,8 %) i mužů (57,5 %).
 • Pouze necelá 2 % žen i mužů nemají nikdy tuto možnost.
 • Mají-li muži při každém sexu možnost aktivit usnadňujících vyvrcholení, je mezi nimi dvojnásobný podíl naprosto spokojených s dosahováním orgasmu (87 %) než mezi těmi, kteří mají možnost aktivit jen zřídka či nikdy (43 %).
 • Mají-li ženy při každém sexu možnost aktivit usnadňujících vyvrcholení, je mezi nimi sedminásobný podíl naprosto spokojených s dosahováním orgasmu (49 %) než mezi těmi, které mají možnost aktivit jen zřídka či nikdy (7 %).

Předstíráte někdy orgasmus?

 • Orgasmus někdy předstírá 41 % žen a 9,3 % mužů.
 • Mezi ženami, které mají kromě vážného vztahu ještě nějakou známost, je téměř třikrát více těch, které často předstírají orgasmus (13,4 %) než mezi těmi, které kromě vážného vztahu nemají další známost (4,7 %)

Co pro vás bylo důvodem k předstírání orgasmu?

 • Důvod pro předstírání orgasmu je stejný u většiny žen (67 %) i mužů (36,6 %): Protějšek je vzrušuje, sex je baví, ale nedaří se jim orgasmu dosáhnout.
 • Téměř stejný podíl žen (16,2 %) i mužů (18,6 %) uvádí jako důvod k předstírání orgasmu to, že nechtějí zklamat protějšek, který je dostatečně nevzrušuje.

Pokud při sexu nedosáhnete orgasmu, jak se pak cítíte?

 • V případě nedosažení orgasmu při sexu se většina žen (57,5 %) i mužů (43 %) cítí v pohodě. Pocit nespokojenosti to vyvolává u 21,5 % žen a 23,4 % mužů.
 • Pětkrát více mužů (9,3 %) než žen (1,7 %) se cítí trapně.

Jak často po sexu svému protějšku sdělujete zpětnou vazbu o tom, co byste příště potřebovali jinak?

 • Zpětnou vazbu o tom, že by příště v sexu potřebovali něco jinak, sděluje většina žen (42,5 %) i mužů (47,3 %) jen zřídka.
 • Jedna desetina žen i mužů ji nesděluje nikdy a také je jedna desetina těch, kteří ji sdělují vždy.
 • Třetina lidí uvádí, že zpětnou vazbu sdělují většinou.

Nemůžete-li dosáhnout orgasmu, přestože vás protějšek vzrušuje, čím je to nejčastěji způsobeno?

 • Pět nejčastějších důvodů žen, proč nemohou dosáhnout orgasmu, i když je protějšek vzrušuje, jsou stres nebo psychická zátěž, únava, nízká chuť na sex, nízká sebejistota s vlastním vzhledem a stud při vyjadřování toho, co potřebují.
 • Pět nejčastějších důvodů mužů, proč nemohou dosáhnout orgasmu, i když je protějšek vzrušuje, jsou únava, stres nebo psychická zátěž, alkohol, nízká chuť na sex a použití kondomu.
 • Stud při vyjadřování toho, co potřebují, je třikrát častější důvod u žen (26,3 %) než u mužů (7,6 %).
 • Alkohol je třikrát častější důvod u mužů (40,1 %) než u žen (13,6 %).

Jak je pro vás celkově uspokojivý váš sexuální život?

 • Nejčastěji zvolená odpověď mezi ženami (30,6 %) i muži (52,7 %) je “velmi uspokojivý a mám pravidelně orgasmus”.
 • Odpověď “velmi uspokojivý, i když mám orgasmus jen někdy” uvedlo 28,3 % žen a 7,6 % mužů.