Výsledky průzkumu: Jsou Češky otevřené v otázkách sexuality?

Většina českých žen čerpá informace o sexualitě z diskusí na sociálních sítích, ale jako zdroj informací pro teenagry by je doporučila pouze necelá pětina. 9 z 10 Češek věří, že pro teenagery je lepší vlastnit sexuální pomůcku, než mít náhodný sex. Vyplývá to z našeho průzkumu, který mapoval i další otázky: o čem se ženám nesnadno mluví s partnery nebo co jim přijde v sexu a vztazích přirozené a naopak.

 • Našeho anonymního dotazování se zúčastnilo 5776 žen.
 • Věk všech účastnic byl 18-60 let.
 • Nejčastěji odpovídaly ženy z věkové skupiny 18–29 let.
 • Z výsledků vznikla sada 2 infografik: Jsou české ženy otevřené? a O čem je pro ženy těžké mluvit.

Infografika - Češky a sexualita: Jsou ženy otevřené?

 

Infografika - O čem je pro ženy těžké mluvit a co považují za přirozené?

 

Zjištění průzkumu, data i infografiky jsou k dispozici k volné publikaci pod podmínkou uvedení zdroje. Jako zdroj prosím uvádějte odkaz na tento článek, např. následovně:

Zdroj: Výsledky průzkumu: Jsou Češky otevřené v otázkách sexuality?

Souhrn nejzajímavějších zjištění

Kde české ženy hledají informace o sexualitě a vztazích?

 • Mezi zdroji, ze kterých ženy čerpají informace o sexualitě a vztazích, jednoznačně vedou zkušenosti lidí v jejich okolí (92 %) a v těsném závěsu jsou články a rozhovory s odborníky v médiích (85 %).
 • Na třetím místě je erotická literatura nebo pornografie (71 %), nicméně velmi podobná část žen využívá diskuse na sociálních sítích (67 %). Výrazně méně žen pak hledá tento typ informací v odborné literatuře (40 %).
 • Více než pětina žen (22 %) někdy využívá jako zdroj těchto informací zákaznický servis sexshopu.
 • Jako zdroj, který nikdy nevyužívají, uvádějí ženy nejčastěji léčitele a kouče bez lékařského či psychologického vzdělání – na tom se shodnou téměř všechny (94 %).

Jaké zdroje informací doporučují teenagerům?

 • Drtivá většina žen by teenagerům jako zdroj informací o sexualitě a vztazích doporučila v první řadě rodiče (93 %) a literaturu přiměřenou jejich věku (91 %).
 • Dále také články a rozhovory s odborníky v médiích (82 %), lékaře či psychologa (72 %) a kamarády nebo sourozence (67 %).
 • Zajímavé je, že vrstevníky by doporučila větší část žen, než učitele nebo vychovatele (59 %).
 • Dalo by se očekávat, že doporučení budou velmi podobná tomu, jaké zdroje samy ženy využívají. To však neplatí pro diskuse na sociálních sítích, které by dospívajícím doporučilo pouze 16 % žen, přestože čtyřikrát více (67 %) jich uvádí, že je samy využívají.

Sexuální výchova dětí

 • Největší část žen uvádí, že s dětmi by se (přiměřeně jejich vyspělosti) mělo začít mluvit o sexualitě a vztazích na prvním stupni základní školy (41 %).
 • Na druhém místě (30 %) je druhý stupeň základní školy, ale jen s velmi malým rozdílem následuje předškolní věk (28 %).
 • Pouze 1 % žen si myslí, že by tyto diskuse měly u dětí začít až na střední škole.
 • Jaký je v této otázce rozdíl mezi matkami a bezdětnými ženami? Velmi zanedbatelný – u obou skupin převládá nejčastější názor, že by se s dětmi mělo o sexualitě začít mluvit na prvním stupni základní školy.

Poznámka: Ve výzkumu bylo u otázky uvedeno, že vždy jde o výchovu přizpůsobenou věku dítěte/mladistvého.

Teenageři a sexuální pomůcky

 • 86 % respondentek souhlasí s tvrzením, že je lepší, když má dospívající erotickou pomůcku, než aby vyhledával/a náhodné partnery.
 • Mezi matkami a bezdětnými ženami v této otázce není rozdíl.
 • Co se týče věku, je zajímavé, že pozitivní postoj převažuje napříč věkovým spektrem. Sice mírně klesá procentuální zastoupení pozitivní odpovědi s rostoucím věkem respondentek, ale ve výsledku pozitivní odpověď stále převažuje (18-29 let – 89 %, 30-39 let – 87 %, 40-49 let – 88 %, 50-59 let – 80 %).

O čem je nesnadné mluvit

 • Pro třetinu respondentek je více či méně obtížné mluvit se svým protějškem o svých problémech s dosahováním orgasmu a nespokojenosti s vlastním sexuálním výkonem.
 • Každá třetí žena také považuje za obtížné sdělit při sexu svému protějšku, po čem právě touží.
 • Pro čtvrtinu jsou nelehké diskuse o nespokojenosti s vlastním tělem a fyzických překážkách v sexu, jako je bolestivost či vaginální suchost.
 • O nespokojenosti s vlastním sexuálním výkonem se však ženám podstatně hůř mluví s někým z blízkých přátel – obtížné je to pro více než polovinu žen.

Co je přirozené

 • Jako přirozené označila většina žen preferenci vztahů s osobami stejného pohlaví (84 %), hry na role a převlékání do kostýmů (80 %), anální sex (73 %) a preferenci vztahů s více osobami současně (51 %).
 • Za nepřirozené označila většina žen sado-masochismus (56 %), fisting (56 %), fetišismus (59 %) a pissing (68 %).

Doplňující materiály

Chcete-li někde infografiku využít, budeme rádi. Jako náhled můžete využít i zkrácenou verzi infografiky.


Výsledky průzkumu: Češky a sexualita - jsou ženy otevřené?

Výsledky průzkumu: Češky a sexualita - o čem je těžké mluvit?